BOC Academie

Dreaming-Projectaanpak

Bekijk alle blogs

Met vijftig vrijwilligers, nul euro budget en geen vooraf uitgewerkt projectplan een succesvol evenement houden in de openbare ruimte. Een project zonder plan? En dan toch een vergunning krijgen van de gemeente? Met als ultiem doel om een klein stukje van de wereld een beetje mooier te maken. Kan dat? Ja, dat kan. Ik neem jullie mee in het project “Evenement de Geluksroute Hilversum,” waarbij we de Dragon Dreaming-projectaanpak hebben toegepast.

Het project: “De geluksroute Hilversum”

In 2017 ontstond het idee om een evenement te gaan organiseren, met als doel om inwoners van Hilversum meer met elkaar te verbinden. Met zes initiatiefnemers deelden we het gevoel dat er zoveel verborgen mooie mensen en ondernemers zijn in onze gemeente. Als we nu eens twee dagen lang mensen ruimte konden bieden om zichtbaar te worden? Te laten shinen? Genieten, ontspannen? Met en van elkaar te leren?
Eerst dachten we aan een congres of conferentie, maar toen kwam via toeval de “Geluksroute” op ons pad.

Stel eens dat je aan mensen vraagt “Wat maakt je gelukkig? En zou je dat willen delen?”

Je gelukkig voelen is voor ieder mens iets anders, maar wat hetzelfde blijft, is dat ons geluksgevoel toeneemt als we dit met anderen delen. Daarom is de Geluksroute georganiseerd op basis van overvloed en overwaarde. Juist in een tijd waarin we vooral bezig zijn met wat we tekortkomen, streeft de Geluksroute ernaar om onszelf (weer) in contact te brengen met wat we in overvloed hebben. En dat is vaak niet gekoppeld aan materie, maar aan onze talenten, onze bereidheid om aandacht voor elkaar te hebben en aan ons potentieel om geluk te ervaren en dit te delen.

De Geluksroute is ontstaan door een droom van initiatiefneemster Marike van IJssel. De Geluksroute beleefde haar succesvolle première in september 2012 in Leiden en stroomde daarna door naar Haarlem, Eindhoven, Amsterdam, Gouda, Utrecht, Rotterdam, Delft, Den Haag, Leeuwarden, Amersfoort etc.

De aanpak: Dragon Dreaming projectdesign

De Dragon Dreaming project-designaanpak sluit naadloos aan op de ambities van de Geluksroute. Dat het delen en praten over dromen van essentieel belang is, om mogelijkheden voor de toekomst te ontsluiten. Dat dromen te realiseren zijn door gebruik te maken van co-creatie, het delen van (sociale) overwaarde (geef- en deeleconomie), door wederkerigheid en dit alles met plezier en humor te doen. Ik had het geluk om een Dragon Dreaming-training te kunnen volgen bij Annette Dölle.

Dragon Dreaming is een holistisch model waarmee je projecten kunt realiseren. Het model houdt rekening met zowel planmatigheden, opleveringen en budget, als met dromen, creaties en reflecties (celebration). Dragon Dreaming biedt een palet aan werkvormen, gebaseerd op het principe van systeemdenken, gecombineerd met de oude wijsheid van de Australische Aboriginals. Meer nog dan een project-organisatiemodel is het een manier van samenwerken. Een manier om projecten werkelijk succesvol en effectief tot stand te laten komen. Mits er ruimte is om te kunnen vertrekken vanuit een droom in plaats van een plan en als er ruimte is om mensen iets op te laten pakken (pull), in plaats van toe te wijzen (push).

Wie droomt, heeft toegang tot een ongekende wereld van fantasie, creativiteit, scheppingsdrang en persoonlijke groei”

Walt Disney, Leonardo da Vinci en Allard Droste zijn zo wat namen van mensen die dromen gebruiken in hun zakelijke aanpak. Dromen zetten aan tot out of the box denken, tot scheppen, creativiteit, innovatie en succesvol ondernemen. De Geluksroute is heel concreet vanuit zo’n droom ontstaan.

Dragon Dreaming en de Geluksroute hanteren beiden een aantal belangrijke principes. Deze liggen op het vlak van:

  1. Micro: Ruimte voor ondersteuning van persoonlijke groei. Aansluiten op en laten groeien van ieders talenten. Elke projectmedewerker & deelnemer staat centraal.
  2. Meso: Ondersteuning van community-building. Samenwerken op basis van vertrouwen en transparantie. Iedereen is welkom. Co-creatie.
  3. Macro: Ondersteuning van het grotere geheel. Het project draagt bij aan een betere wereld. Door middel van wederzijdse toetsing en feedbackloops wordt dit continu ervaren.

Er zijn 4 magische ingrediënten die die verklaren waarom er nooit weerstand of ‘gedoe’ is bij Dragon Dreaming projecten:

1. Een collectieve richting en droom.
Elk project start met een collectieve droom. Dit stijgt boven de projectdoelstelling uit. Het is de optelsom van ieders persoonlijke verlangen. De project-ambitie en ieders mogelijke bijdrage worden bij de start van het project uitgesproken door middel van een droomcirkel-werkvorm.
Wij zijn de Hilversumse Geluksroute begonnen met het doen van een droomcirkel. Een werkvorm die we elk jaar herhalen om de intenties opnieuw neer te zetten.
Allard Droste schreef het boek Semco in de polder, waarin hij in hoofdstuk 1 begint met de heldere uitleg dat alles start met een droom. Het winnen van een award of het realiseren van een project, zoals de markthal in Rotterdam. Door samen met elkaar persoonlijke ambities te koppelen aan een projectdroom, zorg je voor verbinding en commitment. Hij gaf mij persoonlijk de boodschap: “Volg je droom, alsof je er al bent”.

2. Geen hiërarchie, wel zelfsturing.
Dragon Dreaming kent geen projectmanager. De taken die ik vroeger (als traditionele projectmanager) deed, zijn nu verspreid over de diverse projectmedewerkers. Hierdoor krijgen mensen echt de kans om in korte tijd te groeien. Ieder pakt (net als in een goed Scrum- of ander zelfsturend team) datgene op waar hij of zij blij van wordt. Hierdoor worden ook de minder leuke klusjes er gewoon even bij gepakt. Mijn rol als projectmanager is veranderd naar die van facilitator, een dienende en coachende leider. En daar word ik persoonlijk veel blijer van. Er zijn ondersteunende werkvormen hiervoor, zoals het maken van een doelstellingen- (objectieven) overzicht en vervolgens een projectdesign & gameboard (Karabirrdt).

Binnen de Geluksroute hebben we dat vorm gegeven doordat iedereen zich verbindt vanuit een eigen verlangen en daarbij ook aangeeft zich daar verantwoordelijk voor te voelen. Eén van de kernwaarden is vertrouwen en dat krijgt op deze manier vorm.

3. Agile aanpak.
Het (nog) niet weten geef je alle ruimte. We leven in een transformerende tijd waarin oude systemen niet altijd meer doen wat we willen, en het nieuwe nog niet altijd helemaal helder is. Dragon Dreaming lijkt erg op de Agile aanpak, maar dan aangevuld met veel inter-persoonlijke tools en principes en vooral ook nog meer ruimtegevend aan de emergente toekomst. Door juiste minder te plannen, komt er ruimte voor het potentieel, voor nieuwe en rijkere inzichten en bijdragen. Het lijkt een paradox, maar als ik controle weet los te laten, komt er juist meer, is mijn persoonlijke ervaring. Dit is natuurlijk niet altijd even makkelijk, maar hoe meer ik het kan toepassen, hoe makkelijker en mooier mijn werk en leven lijken te worden.

De Geluksroute is een open veld van niet-weten. Want je weet van tevoren niet wie er antwoord gaat geven op de vraag: “Waar word je gelukkig van en wil je dat delen?” En zelfs tijdens het weekend kunnen mensen nog besluiten om een bijdrage te leveren.

4. Playfulness.

Ruimte voor speelsheid brengt naast plezier ook aan aantal andere belangrijke voordelen met zich mee. Uit diverse onderzoeken blijkt dat spelen zorgt voor meer motivatie en betrokkenheid. Spelen – en daarbij hoort ook experimenteren – zorgt voor het aanmaken van nieuwe verbindingen in je hersenen tussen je neuronen. Spelen maakt dus slimmer.

En wie wil er nu niet gemotiveerde, betrokken en slimme mensen in een (project)team hebben?

In aanloop naar en vooral tijdens de Geluksroute wordt er veel gespeeld in de vorm van experimenteren, sociale activiteiten (zoals een gelukscafé) en hadden we vorig jaar een ballenbak voor volwassenen waar we ons in konden onderdompelen.

Het projectwiel

Dragon Dreaming is mede gebaseerd op de creatiespiraal van Marinus Knoope: Dromen -> plannen & delen -> doen & volharden -> oogsten & vieren.

Eind jaren tachtig ontstond bij Vivienne Elanta en John Croft (Australië) een droombeeld over het verbinden van twee werelden: de wetenschappelijke en die van de Aboriginals. De ratio en het spirituele. Sneller dan gedacht was er het eerste idee van het projectwiel, waarbinnen vier kwadranten samenkwamen. Vier windrichtingen. Vier elementen. Vier typen mens. Vier verbindingen. Vier vormen van intelligentie.

Binnen het wiel ontstonden twaalf stappen die elk ook weer op hun eigen manier in verbinding staan met elkaar (zie kader) .

Het projectwiel draait tegen de klok in, als symbool voor de Aboriginals-oorsprong. Droomtijd (kairos) en Lineaire tijd (chrono’s) zijn een belangrijk element binnen Dragon Dreaming en haar werkvormen.

Tijdens het tot stand brengen van de Geluksroute is er veel ruimte om van tevoren te dromen over wat er tot stand zal komen en om naderhand stil te staan bij wat er allemaal gebeurd is. Dat doen we door het mogelijk maken van ontmoetingen in kleine en grotere kring, met steeds ruimte voor alle verschillen en de overeenkomsten die ons verbinden.

Zeven gouden tips voor een positieve groepsdynamica en projectsucces

Dragon Dreaming is inmiddels toegepast bij diverse projecten. Naast de stappen en werkvormen zijn er inmiddels een aantal gouden tips verzameld, die ik heb aangevuld met de inzichten naar aanleiding van de succesvolle Geluksroute-edities. Deze zijn natuurlijk bruikbaar voor elk project dat je op een meer verbindende en spirituele manier tot stand wil brengen.

  • Zorg dat er ruimte is voor de inbreng van ieders talenten, energie en verlangens. Dit kan omdat het een pull-proces is en geen push.
  • Blijf verwachtingen naar elkaar uitspreken. En heb de moed om ook te zeggen wat je niet wil of kan.
  • Het hele team is net als in een Scrum-team verantwoordelijk voor het resultaat.
  • Voor alle teamleden is het belangrijk om aandacht te hebben voor een eigen persoonlijke proces. Zorg dat je er voor jezelf kan en durft te zijn. Dan is er ook meer openheid naar jezelf en daardoor ook naar anderen.
  • Luisteren naar je lichaam en je intuïtie. Dit is een soms lastige, maar een zeer waardevolle bron van informatie. Je maakt naast je ratio (IQ) ook gebruik van je Emotionele intelligentie (EQ), Fysieke intelligentie (FQ) en je Spirituele intelligentie (SQ).
  • Indien er sprake is van een (overheersende) regel-modus, neem dan met elkaar een moment om te reflecteren op hoe het anders kan. De Geluksroute en Dragon Dreaming gaan beiden uit van de kracht van de Flow. Van het manifesteren van dat wat er mogelijk mag zijn. Het is een creatieproces, geen regel- en planproces.
  • De energie van het groepsproces (teamproces) straalt uit op de betrokkenen (stakeholders) van het betreffende project. Door je dit te realiseren, snap je vaak ook beter waarom iets wel of niet soepel loopt met de omgeving.

Het resultaat van de Geluksroute Hilversum

Inmiddels voor het tweede jaar er zijn een weekend lang, op diverse locaties door heel Hilversum heen diverse activiteiten, workshops, traktaties, aandacht en verrassingsacties gehouden. Zowel particulieren als ondernemers/winkeliers stelden hun locaties en energie beschikbaar. Op diverse pleinen en op straat was van alles te doen. Alles vrij toegankelijk aangeboden.

“Happiness is only real, when shared”, Christopher McCandless (Into the wild)

De gemeente, brandweer, politie en afdeling Milieu gaven moeiteloos hun toestemming, zonder dat er een klassiek draaiboek was. Dit alles op basis van vertrouwen, een intentie-document en door elkaar te ontmoeten in het delen van de droom van de Geluksroute.

Er stonden spontaan vrijwilligers en geluksbrengers op die mee wilden helpen om onze droom verder tot leven te brengen. En als geluksbrenger wil je natuurlijk ook graag dat mensen jouw geluk komen ervaren. Niet alleen uit Hilversum en omstreken, maar ook uit andere delen van Nederland kwamen mensen, soms hele gezinnen naar Hilversum. Tijdens het weekend zelf kwamen er spontaan nog activiteiten bij zoals een bluesbandje op het marktplein, een fotograaf die het hele weekend wilde vastleggen en ondernemers die iets weggaven. Gewoon omdat het kon en omdat mensen de vrijheid hadden om vanuit eigen kennis, kunde en passie bij te dragen.

We ontdekten met elkaar nieuwe talenten in onze gemeente. We zagen mensen die naar buiten durfden te treden met hun passie. We ontdekten ook meer over onszelf. Over onze eigen angsten, krachten en drijfveren.

Onze droom om te verbinden, mensen te laten shinen, plezier te hebben, met en van elkaar te leren, die droom kwam helemaal uit. Sterker nog, de realiteit was nog mooier dan we hadden durven dromen.

Conclusie

Dragon Dreaming werkt daar waar de projecten een flexibele scope kunnen hebben. Net als bij het Agile gedachtegoed. Daar waar je controle kunt loslaten en er vertrouwen is in elkaar en elkaars intentie. En daar waar je er vanuit kunt gaan dat waar je mee bezig bent nooit af is. Nooit af zal komen.

Op het moment dat je dat kunt omarmen – of je nu op een kantoor op de Zuidas in Amsterdam werkt, op een basisschool of bij een gemeente – als je accepteert dat alles door blijft bewegen, beweeg jezelf ook makkelijker mee.

Met Dragon Dreaming realiseer je niet alleen dromen, ze worden zelfs nog mooier dan je je vooraf had kunnen voorstellen. John Croft zegt zo mooi “Who you are in life is the product of the projects that you have done. It’s the projects that we do that gives life its meaning, that gives meaning to life.”

Mijn droom is dat er meer projecten op een Dragon Dreaming-achtige manier tot stand gaan komen, zodat mensen samen met meer plezier en bezieling hun werk kunnen doen, waardoor de wereld een beetje mooier gaat worden.

Ben je geïnspireerd om geluk te plukken of te brengen, kijk dan hier of deze training bij je past en schrijf je in!

BOC Academie

Bekijk alle blogs

Het laatste nieuws