BOC Academie

Succes door integrale Business Planning

Succes door integrale Business Planning

In deze power training wordt ingegaan op het besluitvormingsproces Integrale Business Planning. Elke organisatie wil wendbaar zijn en zoekt balans in vraag en aanbod zodat er geen onder- of overcapaciteit ontstaat. Waar een klein bedrijf dit nog prima onder controle heeft in de hoofden van ervaren medewerkers, wordt het een grote uitdaging wanneer de organisatie groeit. Het werk wordt onderverdeeld, men wordt meer afhankelijk van elkaar, Excel voldoet niet meer, afdelingen hebben andere belangen, men doet wat hem goed dunkt maar brengt daarmee de organisatie overall in de stress..

Wat nu? In deze power training gaan we het besluitvormingsproces Integrale Business Planning nader bekijken om bovenstaande problemen bedrijfsbreed succesvol aan te pakken. 

De powertraining Integrale Business Planning bestaat uit 4 onderdelen te weten:

  • Waarom Integrale Business Planning
  • De continue cyclus
  • De weg naar Integrale Business Planning
  • Voorwaarden voor succes

Na het volgen van deze powertraining en het bestuderen van de theorie heeft u:

  • Begrip voor het belang van Integrale Business Planning bedrijfsbreed
  • Kennis om stappen in Integrale Business Planning te zetten
  • Praktijkvoorbeelden die in de eigen organisatie kan worden toegepast

Trainer:

Uw trainer Paula van Kuil heeft 20 jaar ervaring in productie, logistieke en financiële dienstverlening, op het vlak van planning, forecast analyse, business optimization, business control, proces improvement. Haar kennis en kunde liggen in het inzichtelijk maken van onderliggende problemen en het proces opnieuw op te tuigen op het snijvlak van proces, ict en het gedrag van de medewerker.

Voor wie: Medewerkers die hun planning naar een hoger plan willen tillen. 

Het laatste nieuws